Ruimtelijke projecten Utrecht

Op deze site vindt u een interactieve kaart met daarop alle ruimtelijke ontwikkelingsprojecten (zoals woningbouw, mobiliteit en openbare ruimte) in Utrecht weergegeven. Door op de individuele projecten te klikken, kunt u aanvullende projectinformatie bekijken. Daarnaast is het mogelijk om door middel van een filterfunctie selecties van projecten te maken (bijvoorbeeld gebied, type of fase). Ook vindt u hieronder een link naar het Meerjaren Perspectief Ruimte (MPR). Hierin schetsen we de opgave tot aan 2040 voor de verschillende thematische en gebiedsgerichte opgaven. Binnen de thematische en gebiedsgerichte opgaven geven we aan waar we op dit moment aan werken en wat we op korte, middellange en langere termijn nog verwachten te realiseren. Op basis van deze informatie kunnen we een duiding geven in hoeverre we op koers liggen en waar eventuele bijsturingen en investeringen noodzakelijk zijn.

Document downloaden als PDF